PES 6 Captain Tsubatsa


faceslist:
A.Shingo.str
Alvez.bin
Brolin.bin
Caisar.bin
Cha.bin
Chumei.bin
Cruiffort.bin
Dijk.bin
Dolmann.bin
Espadas.bin
Forto.bin
Fredericks.bin
G.Wakabayashi.str
Gentile.bin
Gino.bin
Go.bin
H.Jito.str
H.Matsuyama.str
H.Taki.str
H.Urabe.str
Hino.bin
IYonUn.bin
J.Misugi.str
JuanDiaz.bin
K.Hyuga.str
K.Wakashimazu.str
Kartz.bin
Klinsmann.bin
Larsson.bin
Leo.bin
Levin.bin
Lopez.bin
M.Izawa.str
M.Sano.str
M.Soda.str
Margus.bin
Mayer.bin
Muller.bin
Napoleon.bin
Naturezza.bin
O.Tsubasa.str
Pascal.bin
Pepe.bin
Pierre.bin
R.Ishizaki.str
Reisenbrink.bin
Rivaul.bin
S.Nitta.str
S.Takasugi.str
Salinas.bin
Santana.bin
Schneider.bin
Schuster.bin
Sho.bin
Suarez.bin
T.Kisugi.str
T.Misaki.str
T.Sawada.str
Tachibana.str
Tomeya.bin
Victorino.bin
Y.Morisaki.str
Zaragoza.bin
Hair list
Casagrande.bin
Espadas.bin
Gino.bin
Hi.bin
Hino.bin
K.Tachibana.bin
Larsson.bin
Levin.bin
M.Tachibana.bin
Napoleon.bin
Naturezza.bin
O.Tsubasa.bin
Santana.bin
Schneider.bin
Suarez.bin
Tomeya.bin
Zaragoza.bin
*Someone else made those faces and hair

Subscribe to receive free email updates:

2 Responses to "PES 6 Captain Tsubatsa"